Strona główna 15.10.2018.  

Unia Europejska    


NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY STARYCH KOTŁÓW LUB PALENISK WĘGLOWYCH

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY STARYCH KOTŁÓW LUB PALENISK WĘGLOWYCH

   Wójt Gminy Sierpc informuje, iż w terminie do 30 kwietnia 2018 roku będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych.

Gmina Sierpc planuje aplikować o środki unijne w związku z ogłoszonym naborem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów - Ograniczenie „niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych. 

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości do 80% netto kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek). Po przeprowadzonej modernizacji należy zupełnie zdemontować stary piec węglowy.

Projekt dotyczy zmiany pieca - czyli w tym przypadku nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby, będące w trakcie budowy budynku mieszkalnego (trzeba posiadać stary piec, żeby można go wymienić).

Warunkiem złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest posiadanie Świadectwa energetycznego. Koszty uzyskania powyższego Świadectwa energetycznego są kosztami niekwalifikowanymi, czyli kosztami, które mieszkańcy muszą pokryć ze środków własnych.

Złożenie  wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania, więc wszelkie dzłalania podjęte wcześniej nie bedą dotowane. Realizacja projektu planowana jest na 2019 rok, jednakże jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4, pokój 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  w Sierpcu - www.gmina.sierpc.pl.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sierpcu - Katarzyna Piotrowska tel. 24/ 275-57-01 wew. 24.

 

 - Wniosek NA DOFINANSOWANIE WYMIANY STARYCH KOTŁÓW LUB PALENISK WĘGLOWYCH 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie