Strona główna 20.10.2018.  

Unia Europejska    


Projekt: Szkoła równych szans!
logo_projektu.png
 

Gmina Sierpc realizuje projekt:„Szkoła równych szans!”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie
: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Głównym celem projektu jest podniesienie, w okresie 01.07.2017r. - 30.06.2019r., kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród  uczniów  szkół publicznych poziomu podstawowego i gimnazjalnego z terenu Gminy Sierpc, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 713 646,75 zł, a przyznana kwota dofinansowania wynosi 677 964,35 zł.

Projekt realizowany jest: w Szkole Podstawowej w Bledzewie, w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym, w Szkole Podstawowej w Goleszynie oraz w Szkole Podstawowej w Sudragach dla 128 uczniów i uczennic (64 dziewcząt i 64 chłopców).

Rekrutacja odbywać się będzie w dn. 31.08.2017r. – 15.09.2017r. w w/w szkołach

Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, ul Szkolna 2, 09-200 Sierpc

Tel.: 24/275-15-31, Fax: 24/275-15-31

E-mail: szkolarownychszans2@gmail.com

www.szkolaszans.gmina.sierpc.pl

www.gmina.sierpc.pl

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie