Strona główna arrow Aktualności arrow JUBILEUSZ 25 LECIA POWSTANIA GMINY SIERPC 20.10.2018.  

Unia Europejska    


JUBILEUSZ 25 LECIA POWSTANIA GMINY SIERPC

     W dniu 20 stycznia 2017 roku w Zajeździe Sonata w miejscowości Studzieniec odbył się Jubileusz 25 - lecia Gminy Sierpc.

     Obchody Jubileuszu rozpoczęły się o godzinie 14.30 Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Adama Zaborowskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym oraz ks. Tomasza Szablewskiego.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

 

     W uroczystościach udział wzięli m.in.: Pan Waldemar Olejniczak – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele ministerstwa finansów i ministerstwa edukacji narodowej, przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i zaprzyjaźnionych gmin, przedstawiciele powiatowych jednostek administracyjnych współpracujących z Gminą Sierpc, przedsiębiorcy, sołtysi, radni wszystkich kadencji, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

4.jpg

     Galę z okazji 25 – lecia Gminy Sierpc prowadzili Zuzanna Krześniak i Mariusz Cupała – uczniowie Zespołu Szkół w Borkowie Kościelnym. Na początku uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców.

5.jpg

     Zarys historyczny powstania gminy przedstawił Pan Andrzej Kanigowski – Przewodniczący Rady Gminy Sierpc.

 

6.jpg

     Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński na początku swego przemówienia przywołał słowa Jana Pawła II - „siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządowców, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany”. Następnie, podsumował dorobek i osiągnięcia 25 lat istnienia gminy m.in.: zmodernizowaną sieć drogową, wybudowane ponad 200 kilometrów sieci wodociągowej, 3 Stacje Uzdatnia Wód, nowoczesne placówki oświatowe, place zabaw, boiska sportowe, wyremontowane świetlice wiejskie i remizy OSP. Wójt Gminy Sierpc podkreślił, że „Gmina Sierpc to przede wszystkim mieszkańcy, tworzący wspólnotę. Dobrzy i pracowici ludzie, na których zawsze można liczyć, cierpliwi i wyrozumiali obywatele”. Na zakończenie wystąpienia Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy Sierpc.

7.jpg 8.jpg

     Wygłoszone zostały także przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik przyznał Gminie Sierpc medal pamiątkowy „Pro Masovia”, będący wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz województwa mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Dyplomy uznania Marszałka wręczył Pan Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg
20.jpg 21.jpg 22.jpg
       Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie.
23.jpg 24.jpg 25.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

     Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście obejrzeli multimedialną prezentację poświęconą Gminie Sierpc.

29.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg