Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie Noworoczne połączone z przekazaniem Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Piaskach 23.09.2018.  

Unia Europejska    


Spotkanie Noworoczne połączone z przekazaniem Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Piaskach
     W dniu 17 stycznia 2014 roku w miejscowości Piaski odbyło się Spotkanie Noworoczne połączone z uroczystym przekazaniem Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Piaskach.

     W spotkaniu udział wzięli m.in.: Pan Adam Orliński – Radny Województwa Mazowieckiego i członek Sejmikowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Pan Michał Twardy – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Pan Marek Gąsiorowski – V-ce Starosta Powiatu Sierpeckiego, przedstawiciele jednostek administracyjnych współpracujących z Gminą Sierpc, przedsiębiorcy, radni, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Sierpc, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

1.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg
     Uroczystość prowadził Pan Mirosław Hensel – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku.
5.jpg

     Pani Iwona Janiszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Sierpc przywitała gości.

6.jpg

     Spotkanie Noworoczne połączone było z symbolicznym przekazaniem społeczeństwu wsi Piaski Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu wybudowanego z udziałem środków unijnych PROW – wartość inwestycji 467.644,65 zł, w tym środki PROW 304.159,00 zł.

7.jpg 8.jpg 9.jpg

     Ksiądz Dziekan Andrzej Więckowski – Proboszcz Parafii pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu poświęcił nowo wybudowany obiekt.

10.jpg 11.jpg 12.jpg

     Następnie Wójt Gminy Sierpc – Pan Tadeusz Prekurat podsumował 2013 rok, przedstawił inwestycje zrealizowane w 2013 roku oraz wymienił inwestycje zaplanowane na 2014 rok, Wójt Gminy Sierpc w swoim przemówieniu podkreślił, że „Spotkania noworoczne to okazja do podziękowań za pracę w roku ubiegłym i przekazanie życzeń na najbliższy rok. Dlatego też chciałbym podziękować Radzie, radnym, pracownikom Urzędu i jednostek podporządkowanych, sołtysom, rolnikom, strażakom i wszystkim mieszkańcom gminy, którzy swą pracą, zaangażowaniem przyczynili się do realizacji zadań roku 2013. Bilans dokonań ubiegłego roku, to nie tylko, wójta, Rady Gminy i administracji samorządowej zasługa. To suma zbiorowej myśli i zbiorowego wysiłku, zjednoczonych w dziele budowy wizerunku naszej gminy. Dziękuję przedstawicielom władz rządowych i samorządowych za wsparcie i pomoc w realizacji tych wszystkich działań na terenie Gminy”.

     Na zakończenie przemówienia Wójt Gminy Sierpc złożył Życzenia Noworoczne: „Na progu nowego – 2014 roku – Życzę Państwu i wszystkim mieszkańcom naszej gminy dużo zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. Życzę, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań”.

13.jpg

     Wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości.

14.jpg 15.jpg 16.jpg
17.jpg 18.jpg 19.jpg
20.jpg 21.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg