Strona główna arrow Aktualności arrow Realizacja projektu Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc 23.09.2018.  

Unia Europejska    


Realizacja projektu Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc

   obraz_938.jpgRealizacja projektu „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dobiegła właśnie końca. Przyszedł czas na uroczyste podsumowanie, którego dokonano 19 listopada 2013r. w Sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki.

   Projekt „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc” był realizowany przez ostatnie dwa lata w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

   Podsumowując projekt, Pan Tadeusz Prekurat - Wójt Gminy Sierpc dziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu: koordynatorom, dyrektorom szkół, które wzięły w nich udział, oraz uczniom i ich rodzicom. Podkreślił, że tylko dzięki determinacji wielu osób i bardzo dobrej współpracy udało się wszystko sfinalizować. Projekt realizowały cztery szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku, Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, a także Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym i Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie. Grupę docelową stanowiło 72 uczniów gimnazjów i 48 uczniów klas IV-VI uczących się w szkołach podstawowych. Kierownikiem projektu była p. Beata Okraszewska. Główny cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenu Gminy Sierpc poprzez organizację zajęć dodatkowych, rozwijanie potencjału młodzieży zdolnej, chcącej rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zwiększenie motywacji, a także podniesienie aspiracji poprzez doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości i opiekę pedagogiczno – psychologiczną.

    W czasie uroczystego podsumowania projektu zaproszeni goście zwrócili w swoich prelekcjach uwagę na kilka zagadnień ważnych w perspektywach zrealizowanych działań. Pani Zdzisława Barankiewicz z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku mówiła o równości szans kobiet i mężczyzn, podkreślając przy tym znaczenie tego zagadnienia zwłaszcza w edukacji. Równość szans w projektach edukacyjnych to spojrzenie na edukację z perspektywy tego, w jak sposób przygotowuje ona uczniów/ uczennice do pełnienia ról społecznych. Musicie wiedzieć, że wszyscy w jednakowym stopniu, chłopcy i dziewczęta, mają prawo do edukacji i pracy – mówiła prelegentka. Na rolę doradztwa zawodowego w planowaniu kariery zawodowej zwróciła uwagę w swym wystąpieniu dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej p. Anna Sobocińska. Z kolei problem ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych poruszyła kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Agnieszka Gorczyca.

    Uczniowie biorący udział w projekcie sami dokonali podsumowania realizowanych zadań. W ramach projektu odbyły się zajęcia z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym, zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego i informatyki dla gimnazjalistów oraz zajęcia wyrównujące dysproporcje i rozwijające zainteresowania z matematyki dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy projektu brali też udział w warsztatach edukacyjno-poznawczych zorganizowanych m. in. w Planetarium i Muzeum Przyrodniczym w Toruniu, Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach, Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu, Muzeum Techniki w Warszawie, Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, Ogrodzie Zoologicznym w Płocku czy w Mazowieckim Obserwatorium Geograficznym w Murzynowie. W celu podsumowania zagadnień ekologicznych poruszanych na zajęciach dodatkowych, dla uczniów Gimnazjum w Borkowie Kościelnym oraz Gimnazjum w Susku zorganizowano Letnie Warsztaty Naukowe. Na miejsce warsztatów wybraną Jastrzębią Górę na polskim wybrzeżu. Dla młodzieży było to niecodzienne połączenie nauki z wypoczynkiem. Wycieczka miała zainspirować młodzież do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą. Tematy zajęć dobrano w taki sposób, by poszerzyć umiejętności objęte szkolnym programem nauczania. Poza tym uczestnicy projektu wskazywali, że w czasie zajęć prowadzonych w ich szkołach starali się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. Ciekawe formy zajęć, aktywizujące metody pracy, takie jak choćby gry dydaktyczne, mapy myśli, plakaty, foliogramy, programy edukacyjne sprawiały, że z pozoru zwykłe zajęcia zamieniły się w niecodzienne lekcje, dające uczniom możliwość abstrakcyjnego myślenia, zdobywania aktywności poznawczej i rozwoju własnej osobowości. Dla uczniów szkół z Borkowa Kościelnego, Suska i Bledzewa minione dwa lata były z pewnością niezwykle twórczym i owocnym czasem, który zaprocentuje w przyszłości, a zdobyta wiedza okaże się być może kluczem do ich przyszłości.

 

 

 obraz_922.jpg   obraz_940.jpg
obraz_948.jpg
 obraz_949.jpg obraz_951.jpg
obraz_952.jpg
  obraz_956.jpg
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg